Betekenis patroonheilige

St. Antonius Abt:

Geboren 251 te Koma Egypte. Hij was kluizenaar, abt, volksheilige, pestheilige, noodhelper, heilige maarschalk. Zoon van welgestelde ouders. En christelijk opgevoed. Gaf als 20 jarige wees zijn hele bezittingen weg en ging in afzondering, eerst in een grafkamer, later in een verlaten burcht. In alle eenzaamheid vocht hij tientallen jaren met de bekoringen, maar door zijn reine geest overwon hij alle satanische demonen. Verzamelde andere verspreid levende kluizenaars in communiteiten en werd daardoor de stichter van het oude kloosterleven. Hij trok veel volgelingen: sommige woestijngemeenten telden 1000 monniken. Trok± 311 naar Alexandrië om veroordeelde christenen bij te staan > Terug in de woestijn woonde hij in een spelonk nabij een bron en leefde daar in volmaakte ascese. De “vader der monniken“ stierf 17 januari 356 op 105 jarige leeftijd. De faam van de “ster der woestijn” verspreidde zich al tijdens zijn leven. Dat Antonius in de latere middeleeuwen de populairste, West-Europese heilige werd, is te danken aan de Antonianen of Hospitaalbroeders (1095-1775). Zij verzorgden o.a. pelgrims, maar vooral lijders aan Antoniusvuur (zonder verbloeding afvallende ledematen) en later ook lijders aan pest en andere besmettelijke ziekten. In veel steden hadden zij verlof om Antoniusvarkens, herkenbaar aan een bel aan de nek, in de straten te laten rondlopen; dus minder vuil, ratten, vlooien en pest. De T staf, naar de Griekse letter tau, maar waarschijnlijk is het gewoon de krukstaf van herders, pelgrims en grijsaards en in dit geval ook van lijders aan het “vuur” met aangetaste benen. Antonius wordt afgebeeld als een bruine kluizenaar of monnik, met muts of kap, de T staf in de hand met vuur. Een boek in de hand i.v.m. zijn functie als abt. En soms een mand, dit symboliseert zijn werk in de woestijn. Ook met een kluizenaarswoning op de achtergrond. Soms met duivelse en met verleidelijke, naakte, schoonborstige vrouwen dit zijn de bekoringen en verleidingen waaraan hij heeft blootgestaan. En dan is er zijn varken dat ook dikwijls een bel draagt. Het varken verzinnebeeldt der bekoringen; het meest zinnelijke huisdier: vraatzuchtig, geil, lui en onzindelijk . Antonius is patroon van ziekenverzorgers, ziekenhuizen, van boeren en ons Gilde. Door zijn varken is hij beschutter van het huisvee. Hij wordt aangeroepen tegen brand, tegen Antoniusvuur en tegen de pest en andere besmettelijke ziekten. Bij ons is op 17 januari of als deze niet op een zaterdag valt, de eerste zaterdag daarna, St. Tunnis kermis met Köpkesmert. Om de naamsdag te vieren en vereren.

 

St. Agatha:

Geboren in de eerste helft van de 3e eeuw als Christin Agatha in Catania op Sicilië. En stierf op 5 Februari 251. Het Griekse woord voor Agathos is goed, maagd, martelares. Christin was van adellijke afkomst. Quintianus consul van de Romeinse keizer. Hem werd gerapporteerd dat een meisje van het edelste geslacht van Sicilië irriteerde, door haar opvallende deugdzaamheid de heidense bevolking met zijn losse zeden . Omdat zij zo mooi was besloot hij, haar niet terecht te stellen maar haar tot geliefde te maken. Maar omdat de kuise Agatha niet op zijn minnespel in wilden gaan, gaf hij haar in handen van een bordeelhoudster die haar voor moest bereiden om met de consul het minnespel te bedrijven. Toen na een maand alle pogingen tevergeefs bleken liet hij haar opsluiten. Toen hij daags erna weer afgewezen werd beval hij wit van woede, de beul haar de borsten met een gloeiende tang af te rukken. Maar de nacht erna zaten die alweer gaaf en wel op de goede plaats. Vier dagen later liet de consul haar martelen op gloeiende kolen. Deze marteling overleefde zij niet, want zij overleed in haar kerker aan haar verwondingen. Tijdens haar begrafenis verschenen een 100 tal engelen. Volgens een legende, liepen de burgers van Catania tijdens een uitbarsting van de Etna, de lavastroom met de sluier van Agatha tegemoet. Deze stopte op de plaats waar de sluier werd uitgespreid. Sint Agatha zal de stad beschermen. En inderdaad werd de stad meerdere malen van de hongersnood gered. St. Agatha wordt aangeroepen tegen zwerende borsten, kanker, hongersnood en zoals in Aijen tegen bliksem en brand omdat Aijen eens voor de helft afbrandde. Tevens is zij de patrones van de klokkengieters en ons Gilde. St. Agatha wordt voorgesteld als een jonge vrouw. Met haar borsten in de hand. Met palmtak of schotel, als teken van overwinning. Met tang waarmee haar borsten afgerukt werden. Met een hoorn van een eekhoorn als teken van maagdelijkheid. Meestal in een kolenvuur. En vuur of een fakkel als teken van bescherming tegen brand.