Informatie

De Patroonheiligen van het Aijense Gilde

Het ontstaan van de naam:

Nauw verbonden met de “St. Petrus“- Parochiekerk te Bergen, daterende uit de 11e eeuw, bestond het “St. Petrus /St. Antonius”-Gildenbroederschap. In 1577 is zeker, of nog iets eerder verkaste het Gilde van Bergen naar hun hulp kapel in Aijen . De (St. Thunnis) kapel wordt al in 1469 vermeld in oude statuten. Maar van een Gilden wordt pas begin 1500 gesproken.
Vanaf 1612, toen het statuut vernieuwd werd, tot 1902 is er in Bergen sprake van één Gilde met twee beschermheiligen of schutspatronen namelijk St. Peter en St. Antonius. Maar vanaf de “Franse tijd”slapende. In 1902 Heropgericht als “Schuttersgilde St. Agatha”. Omdat Aijen in het midden van de 19e eeuw voor een groot deel door brand is verwoest . En St. Agatha de patrones is tegen brand, kwam deze naam tot stand.
Pastoor Driessen uit Well die goede contacten in Aijen had, wilde in 1962 al graag dat het oude “St. Antonius Gilde” in Aijen weer zou herleven. In 1974 werd het lidmaatschap bij de kring aangevraagd. Op advies van Pastoor Driessen van Well eiste de kring dat bij toetreding de naam gewijzigd of aangevuld moest worden in “St. Antonius Abt“ Zodat wij aan twee patroonheiligen komen. En deze naam tot stand kwam: Schuttersgilde “St. Antonius Abt St. Agatha” Aijen

 

De afbeelding die staat geschilderd op het Gildenhuis:

Links: St. Antonius Abt
Oude grijze man met bruine monnikskap Vlammen uit de grond oprijzend
Boek in de hand
T staf
Bel
En natuurlijk het varken Kluizenaarswoning op de achtergrond Brandend huis

Rechts: St. Agatha
Jonge vrouw ( maagd )
Gloeiende kolen waarop zij gemarteld werd
Tralies van kerker waar ze opgesloten werd
De afgesneden borsten in de hand
Op het vaandel afgebeeld met palmtak

 

Het hoofdvaandel van het Aijense Gilde:

 

Op het hoofdvaandel is de heilige St. Agatha weer afgebeeld met palmtak (teken van overwinning). En op het Gildenhuis met de borsten in de hand.