Geschiedenis

Ons Gilde dateert van ongeveer 1500. Over de beginjaren is echter maar weinig bekend. Perioden van opbloei en neergang hebben zich ook hier afgewisseld. Op 17 januari 1795, tijdens de "Franse tijd" werd al het gildezilver in beslag genomen. Al weten we de juiste oprichtingsdatum niet, zeker is in ieder geval wel dat het Aijense Gilde diversen keren is heropgericht.

De jongste historie begint in 1902. Directe aanleiding om de draad weer op te pakken was het feit dat pater David Hoevelaars uit Aijen op 15 augustus van dat jaar in Turnhout tot priester gewijd werd en op 17 augustus daaropvolgend zijn eerste Heilige Mis zou opdragen. De timmerwerkplaats van wethouder Korting bleek het broeinest van de heroprichting te zijn, al was de wethouder zelf niet al te enthousiast. Met vele activiteiten werd tot aan de Eerste Wereldoorlog een grote bloei doorgemaakt. Dit duurde tot aan de grote wereldcrisis die tot gevolg had, dat het Gilde een slapende vereniging werd. Die 'slaap' zou tot 1938 duren.

In de zomer en tijdens de kermisdagen van 1938 werd er in Aijen druk gesproken over een eventuele heroprichting van het St. Agatha Gilde en op zondag 16 oktober van dat jaar werd op het kerkbord de heroprichtingvergadering bekend gemaakt. In de jaren tot aan 1962 werd er voornamelijk met de handboog geschoten. Ondanks mobilisatie en oorlog werden vele activiteiten ontplooid. Op 17 januari 1951 bijvoorbeeld herstelde het Gilde de aloude Köpkesmert.

In 1962 fuseerde het St. Agatha Gilde met de toen al enkele jaren bestaande geweerschutterij "St. Paulus" en bracht de geweerschietsport weer op het hoogste plan. Vanaf die tijd werd ook, mede door pastoor Driessen uit Well aan Gildenactiviteiten gedacht. Zodat toen ook een kleine Gildenmiddag plaats vond met 20 gilden. In 1965 werd het Gilde volledig Geüniformeerd.

In 1974 werd er, mede door toe doen van Pastoor Driessen, een aanvraag ingediend om lid te worden van Kring Land Van Cuijk. In 1977 kon daardoor in Aijen een vrije Gildendag werd gehouden. Op advies van pastoor Driessen eiste de kring dat ons Gilde haar naam zou wijzigen of zou aanvullen met "St. Antonius Abt". In het midden van de 19e eeuw is Aijen voor een groot deel afgebrand en aangezien "St. Agatha" patrones is tegen brand werd zij als patrones gekozen in 1902. Mede om deze reden werd de naam van het Gilde "St. Antonius Abt/St.Agatha, Aijen".

In 1987 werd ons Gilde in nieuwe kostuums gestoken. Ook werd er in 1987 een kringgildendag toe gekend en zo ook in 2001. Die laatste Gildendag moest als gevolg van een M.K.Z. uitbraak in Nederland nog een aantal maanden verschoven worden.

Naast het handboogschieten in de vroege jaren van het Gilde en het geweerschieten zoals we dat nu kennen bestaan er binnen de vereniging nog diverse andere 'takken van sport'. Een variant op het gewone luchtbuksschieten is het 'biathlon'. In plaats van kartonnen kaartjes schieten we op een metalen bak met doelen die kantelen bij een raak schot. Er zijn 5 doelen die steeds moeilijker worden. Ook kruisbogen worden tegenwoordig door het Gilde gebruikt op een baan van 10 meter.

Zoals u weet heeft het Gilde al jarenlang een drumband binnen de gelederen, de ene periode wat actiever dan de andere en met regelmatig mooie prestaties tijdens wedstrijden en optredens. Al lange tijd heeft het Gilde een mooie traditionele Gildetrom in haar bezit. Deze wordt bij diverse officiële gelegenheden gebruikt.

Een andere échte Gildenactiviteit heeft pas sinds zeer korte tijd een plekje gevonden binnen de vereniging, het vendelen. Op alle gildendagen zie je het kleurrijke spektakel van de vendeliers die met hun vendel 'het boze bezweren'. Er zijn jeugdvendels aangeschaft en sinds 2005 mag het Aijense Gilde zich verheugen op de eerste jeugdvendelier in haar eeuwen lange geschiedenis die het nu blauw-wit-zwarte vendel zwaait.